Tháng 9 – mùa thu tựu trường. Không biết tại trường Anh ngữ CIA đang diễn ra những gì và có bao nhiêu học viên Việt Nam theo học? Thành tích của họ như thế nào? Nếu bạn đang có cùng thắc mắc thì điểm qua bản tin tháng 9 của trường cùng mình nhé ^^
cia news 1
cia news 2